fbpx Ga naar hoofdinhoud

Wij nemen  de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid.

Jacomine Punt  www.libramento.nl

Maart 2023

Bescherming Persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Libramento.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

Over Ons

Libramento.nl wordt beheerd door Jacomine Punt

Mijn gegevens zijn:

Libramento, praktijk voor kinesiologie
Gnephoek 2B
2401LP Alphen aan den Rijn
Tel.: +31653618256
KvK: 69173885

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, aangemeld voor een gratis workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken zijn:

 • Gegevens over je gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Voor het verwerken van deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van het ondertekenen van een behandelovereenkomst. Deze toestemming is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@libramento.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

Libramento verwerkt jouw (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen/mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van een betaling
 • Voor het uitvoeren van een behandeling
 • Het op de hoogte stellen van wijziging in diensten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Waarneming tijdens mijn afwezigheid

Jouw gegevens op libramento.nl

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, aangemeld voor een gratis workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je ten alle tijden weer uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mail adres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Privacy Behandeling  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. De rechten van jou als cliënt over jouw medisch dossier staan deels in de WGBO, deels in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Jij hebt het recht jouw medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling en/of vernietiging van jouw dossier te vragen.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Voor het sturen van een kerstkaart en verjaardagskaart enz.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota 

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling: Behandeling Kinesiologie 24002
 • De kosten van het consult

Beveiliging persoonsgegevens 

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegeven die wij verwerken. 

Cookies 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Tracking cookies

Door onze statistiekenpakket, Google Analytics worden er cookies geplaatst. Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat jij ongewenst gevolgd wordt, echter willen we jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig.  Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef aan in je browser instellingen dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen. Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van Facebook hebben wij de button geplaatst. Lees hieronder de privacyverklaring om te weten hoe zij omgaan met privacy:

Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten libramento.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Dossiers worden volgens de wettelijke verplichting 20 jaar na de laatste behandeling bewaard. 

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.  Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@libramento.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Copyright © 2023 · Jacomine Punt, Libramento, praktijk voor kinesiologie

Back To Top